ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект  ЕNNE –VET Students

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност: К2

Тема: “ Car mechanics in Belgium”

Място на провеждане на мобилността:  гр. Мехелен, Белгия

Реализация на мобилността:  от 02 май до  12 май 2022г.

Ползватели: Двама ученици от ПГЕЕ Гълъбово

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.