ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Акредитиран проект номер 2022-1- BG01-KA121-VET-000054186

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност: Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

Тема: „Повишаване на професионалните компетенции на учениците в областта на електротехниката“  

Място на провеждане на практиката:  Schkeuditz, Германия

Реализация на мобилността:  от 25.06 до 09.07. 2023г.

Ползватели: 20 ученици от 10 и 11 клас

от специалности: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.