ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ Ключова дейност 1, Акредитация в сектор „Професионално образование и обучение“

Наблюдение на преподавателската работа - време за въпроси и отговори. Споделяне на най-добри практики, подходи и инструменти на преподаване,  дидактическа и административна организация. Обмяна на впечатления, идеи и опит сред преподавателите по професионално обучение.