ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, КД 1 , СЕКТОР "ПОО", ПРОЕКТ № 2023-1-BG01-KA121-VET-000117487 „ПРАКТИКА В РЕАЛНА МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЕС“