ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

ОБЯВА ЗА ПОДБОР УЧИТЕЛИ ПО АКРЕДИТИРАН ПРОЕКТ № 2023-1-BG01-KA121-VET-000117487 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЧАСОВЕТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОО “ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“