ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ № 2023-1-BG01-KA122- SCN-000145936 „ КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО: МЕТОДИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА И ИНОВАЦИИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ “ , ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“