ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Посещение на учебни часове по учебна практика, специалност „Автотранспортна техника“ в IE La Mina, Барселона

Посещение на учебни часове по учебна практика, специалност „Автотранспортна техника“ в IE La Mina, Барселона, Испания по Акредитиран проект за мобилност на ученици и персонал в професионалното образование и обучение, „Трансфер на добри практики, интерактивни методи и надграждане на компетенции в преподаването за повишаването качеството на ПОО“