ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Прием 2022/2023

 

 СПЕЦИАЛНОСТИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

1. Електрообзавеждане на производството

2. Електрически превозни средства

3. Металообработващи машини

 

ЗАПОВЕД Държавен план-прием в 8-ми клас за учебната 2022/2023 година

ЗАПОВЕД График на дейностите по приемането на учениците

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

Начин на формиране на бала за всички специалности и форми на обучение в ПГЕЕ Гълъбово

Сборът от:

  • Удвоения брой точки от НВО  по математика.
  • Удвоения брой точки от НВО по български език и литература
  • Оценката по физика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците
  • Оценката по химия , от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците

 

Дейности 2022г.

I етап

II етап

III етап

 Подаване на документи

 

05-07 юли

 

 

13-15 юли

 

 

26-27 юли 

 

 Класиране

 

до 12 юли 

 

 

до 20 юли

 

 

 29 юли

 

 Записване

 

13-15 юли

 

 

21-22 юли 

 

 

01-02 август