ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Прием 2023/2024

 СПЕЦИАЛНОСТИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

1. Електрообзавеждане на производството

2. Електрически превозни средства

3. Металообработващи машини

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И КЛАСОВЕ:

 

8 а клас, специалност "Металообработващи машини" - 7

8 б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството" -1

8 в клас, специалност "Електрически превозни средства" - 4

 

9 а клас, специалност "Металообработващи машини" - 3

9 б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството" - 0

9 в клас, специалност "Електрически превозни средства" - 0

 

10 а клас, специалност "Металообработващи машини" - 14

10 б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството" - 1

10 в клас, специалност "Електрически превозни средства" - 10

 

11 а клас, специалност "Електрически превозни средства" - 8

11 б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството" - 0

 

12 а клас, специалност "Автомобилна мехатроника" - 14

12 б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството" - 6

 

ЗАПОВЕД Държавен план-прием в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година

ЗАПОВЕД График на дейностите по приемането на учениците

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

Начин на формиране на бала за всички специалности и форми на обучение в ПГЕЕ Гълъбово

Сборът от:

  • Удвоения брой точки от НВО  по математика.
  • Удвоения брой точки от НВО по български език и литература
  • Оценката по физика от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците
  • Оценката по химия , от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците

 

Дейности 2022г.

I етап

II етап

III етап

 Подаване на документи

 

05-07 юли

 

 

13-17 юли

 

 

26-27 юли 

 

 Класиране

 

до 12 юли 

 

 

до 19 юли

 

 

 до 31 юли

 

 Записване

 

13-17 юли

 

 

20-24 юли 

 

 

01-02 август