ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Електрообзавеждане на производството

Тази специалност осигурява технически познания по изграждане, ремонт и поддържане на електрически инсталации; изграждане, ремонт и поддържане на подстанции; изграждане, ремонт и поддържане на електрически мрежи и системи.

Завършилите тази специалност придобиват знания по електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, бита и транспорта.

Професионална квалификация:

  • трета степен на професионална квалификация
  • професия „Електротехник“