ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Документи

Форми на обучение  в ПГЕЕ Гълъбово за учебна 2023/2024г.


 Училищни учебни планове

Училищен учебен план VIII а клас, специалност "Металообработващи машини", учебна 2023/2024г.

Училищен учебен план VIII б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2023/2024г.

Училищен учебен план VIII в клас, специалност "Електрически превозни средства", учебна 2023/ 2024г.

Училищен учебен план IX a клас, специалност "Металообработващи машини", учебна 2023/2024г.

Училищен учебен план IX б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2023/2024г.

Училищен учебен план IX в клас, специалност "Електрически превозни средства", учебна  2023/2024г.

Училищен учебен план X а клас, специалност "Металообработващи машини"- учебна  2023/2024

Училищен учебен план X б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2023/2024г.

Училищен учебен план X в клас, специалност "Електрически превозни средства", учебна 2023/2024г.

Училищен учебен план XI а клас, специалност "Електрически превозни средства", учебна  2023/2024г.

Училищен учебен план XI б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2023/2024г.

Училищен учебен план XII а клас, специалност "Автомобилна мехатроника", учебна 2023/2024г.

Училищен учебен план XII б клас, специалност "Електрообзавеждане на производството", учебна 2023/2024г.


  

Нормативни документи