ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Достъп до обществена информация

ПГЕЕ гр.Гълъбово се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация
Заявления за достъп до обществена информация се подават при ЗАС на ПГЕЕ гр.Гълъбово всеки работен ден от 07:30 часа до 16:00 часа.

Адрес: гр.Гълъбово п.к.:6280, област Стара Загора, кв.Индустриален

Секретар: 0418/6 21 71

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на
е-mail: pgeegl@abv.bg