ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Екип

Марияна Стоянова Андреева - Директор

инж. Людмила Недялкова Георгиева -зам. директор по учебната дейност

инж. Петронка Георгиева Цветковска- зам. директор по учебно-производствената дейност

Мирослава Валериева Господинова - ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Христинка Христозова Христова - старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Мирела Боянова Бойчева - учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Дарина Атанасова Василева - старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Пенка Ванева Колева - учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Петя Милчева Неделчева - учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Лидия Георгиева Петкова - старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Антоанета Цветкова Канева - учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

инж. Таня Запрянова Пенева - старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Тихомира Ангелова Андонова - старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Павел Василев Александров - учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Жанета Красимирова Райкова - Тодорова - учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Елена Недкова Колева - учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

инж. Надежда Георгиева Димитрова - старши учител, теоретично обучение

Милена Тодорова Караджова - учител, теоретично обучение

инж. Кристина Йовкова Манолова - учител, теоретично обучение

инж. Бойчо Маринов Чаталов - старши учител, практическо обучение

инж. Катя Стефанова Колева -старши учител, практическо обучение

инж. Стоянка Йовчева Динчева - учител, практическо обучение

инж. Павлин Динев Павлов - учител, практическо обучение

инж. Божидара Тодорова Славова - учител, практическо обучение

Динка Жекова Русева - главен счетоводител

Антоанета Иванова Димова - касиер, счетоводител

Кремена Делчева Стойкова -  счетоводител

Красимира Делчева Желязкова - завеждащ административна служба

Данка Тончева Борисова - домакин

Мима Илиева Бонева - чистач/хигиенист

Теодора Кирилова Станковска - чистач/хигиенист

Румяна Динева Вълчева- чистач/хигиенист

Марина Дойчева Койчева - чистач/хигиенист