ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

История

Строителството на ТЕЦ “Марица-изток 1” започва през 1957г. Разрастването на енергийния комплекс “Марица-изток” води до необходимост от ръководни и изпълнителни кадри със средно специално образование. За тази цел през 1962г. се открива училище в град Гълъбово.

1964г. – Построена е новата сграда на Техникум по механотехника (до Първо основно училище “Паисий Хилендарски”)
1965г. – Техникум по механотехника преминава във финансово подчинение към Министерството на енергетиката
1968г. – Открива се новопостроената сграда на Техникума.

Сградата на Техникум по механотехника 

1969г. – Обединение на Техникум по механотехника и ПТУ. Избран е за патрон на обединеното учебно заведение генерал Владимир Заимов (1888-1942)
1973г. – Построени са физкултурен салон и нов учебно-производствен корпус в Техникума
1976г. – Техникумът по механотехника е преименуван в Техникум по енергетика “Ген. Владимир Заимов” към края на годината.
1987г. – Тържествено честване на 25-годишния юбилей на Техникума, който е награден с орден “Кирил и Методий” – I степен и шестима учители получават значката – “Отличник на енергетиката”.

Орден “Кирил и Методий” първа степен 

2003г. – Техникум по енергетика “Ген. Владимир Заимов” се преименува в Професионална гимназия по енегетика и електротехника.
2010г. – Професионална гимназия по енергетика и електротехника преминава във финансово подчинение на община Гълъбово със Заповед№ РД-14-40/29.04.2010г.
2012г. – Професионална гимназия по енергетика и електротехника празнува 50-годишен юбилей.