ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Самостоятелна форма на обучение

График за изпитните сесии на ученици от самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г.

График за провеждане на изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение от януарската сесия

Прикачени документи

Физика и астрономия 10 клас.docx
Физика и астрономия 9 клас.docx
Физика и астрономия 8 клас.docx
Математика 9 клас.docx
Математика 8 клас.docx
Информационни технологии 9 клас.docx
Инфомационни технологии 8 клас.docx
Конспект по английски език 12 klas.docx
Конспект по английски език 10 klas.docx
Конспект по английски език 9 klas.docx
Конспект по английски език 8 klas.docx
ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - 10 клас.docx
ТЕХНИЧЕСКО ДОКУМЕНТИРАНЕ - 9 клас.docx
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА - 10 клас.docx
МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 12 клас.docx
МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 11 клас.docx
КОНТРОЛ И ДИАГНОСТИКА - 12 клас.docx
КОНСПЕКТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ - 11 клас.docx
Електроснабдяване ЗИП - 12 клас.docx
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ - 12 клас.docx
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ - 11 клас.docx
ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО - 12 клас.docx
ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО - 11 клас.docx
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ основни величини - 8 клас.docx
КОНСПЕКТ Музика 10 кл.docx
КОНСПЕКТ Музика 9 кл.docx
КОНСПЕКТ Музика 8 кл.docx
КОНСПЕКТ Термодинамика.docx
КОНСПЕКТ РЕА 12 кл.docx
КОНСПЕКТ ХИДРО- И ПНЕВМОМАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.doc
ТЕСТ ПО ТЕРМИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 2.doc
КОНСПЕКТ ТЕЦ.docx
ТЕСТ ПО ХИДРАВЛИЧНИ МАШИНИ 11 КЛАСв.doc
КОНСПЕКТ Хидравлични машини.docx
Тест по ПАРНИ ТУРБИНИ.doc
КОНСПЕКТ Парни турбини.docx
Конспект - Информационни технологии.doc
ТЕСТ 1- ИКОНОМИКА.doc
Конспект - Икономика.doc
БЕЛ - 12 клас.docx
БЕЛ - 10 клас.docx
БЕЛ - 9 клас.docx
БЕЛ - 8 клас.docx
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ХИМИЯ ЗА 10 КЛАС.docx
Конспект за самоподготовка за изпит по Химия за 10 клас.docx
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ХИМИЯ ЗА 9 КЛАС.docx
Конспект за самоподготовка за изпит по Химия за 9 клас.docx
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ХИМИЯ ЗА 8 КЛАС.docx
Конспект за самоподготовка за изпит по Химия за 8 клас.docx
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО БИОЛОГИЯ ЗА 10 КЛАС.docx
Конспект за самоподготовка за изпит по Биология за 10 клас.docx
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ХИМИЯ ЗА 9 КЛАС.docx
Конспект за самоподготовка за изпит по Биология за 9 кла1.docx
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО БИОЛОГИЯ ЗА 8 КЛАС.docx
Конспект за самоподготовка за изпит по Биология за 8 клас.docx
ТЕСТ_Английски език-ЗИП_XII клас.docx
Конспект_Английски език-ЗИП_XII клас.docx
ТЕСТ_ЧЕП-английски_XI клас.docx
Конспект_ЧЕП-английски_XI клас.docx
ТЕСТ_Чужд езк-английски_X клас.docx
Конспект_Чужд езк-английски_X клас.docx
ТЕСТ_Чужд език-английски_VIII клас.docx
Конспект_Чужд език-английски_VIII клас.docx