ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Седмично разписание

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово

през учебната 2023/2024 година

 

Учебен час

Продължителност на учебния час

I учебен час

от 08:00 часа – 08:45 часа

Продължителност на почивката

   10 минути

II учебен час

от 08:55 часа – 09:40 часа

Продължителност на почивката

   10 минути

III учебен час

от 09:50 часа – 10:35 часа

Продължителност на почивката

   20 минути

IV учебен час

от 10:55 часа – 11:40 часа

Продължителност на почивката

   10 минути

V учебен час

от 11:50 часа – 12:35 часа

Продължителност на почивката

   10 минути

VI учебен час

от 12:45 часа – 13:30 часа

Продължителност на почивката

   10 минути

VII учебен час

от 13:40 часа – 14:25 часа

Продължителност на почивката

   10 минути

VIII учебен час

от 14:35 часа – 15:20 часа

Продължителност на почивката

   10 минути

IX учебен час

от 15:30 часа – 16:15 часа