ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

От началото на учебната 2019/2020г ПГЕЕ Гълъбово е иновативно училище с нов иновативен предмет "Интелигентна енергия".

Иновативният предмет е предназначен за ученици от специалност „Електрообзавеждане на производството“. Дисциплината  се изучава в рамките на 4 последователни години,  във взаимовръзка с учебни предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка.