ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Училищен вестник

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2020-2021 година

"Високо напрежение", брой 1

"Високо напрежение", брой 2

"Високо напрежение", брой 3

"Високо напрежение", брой 4  

"Високо напрежение", брой 5
"Високо напрежение", брой 6

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2019-2020 година

"Високо напрежение", брой 1

"Високо напрежение", брой 2

"Високо напрежение", брой 3

"Високо напрежение", брой 4.1

"Високо напрежение", брой 4.2

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2018-2019 година

"Високо напрежение", брой 1

"Високо напрежение", брой 2

"Високо напрежение", брой 3

"Високо напрежение", брой 4

"Високо напрежение", брой 5

Министърът на Образованието и науката г-н Красимир Вълчев, Кметът на Община Гълъбово г-н Николай Тонев и Началника на РУО Стара Загора г-жа Татяна Димитрова на посищение в ПГЕЕ, гр. Гълъбово

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2017-2018 година

"Високо напрежение", брой 1

"Високо напрежение", брой 2

"Високо напрежение", брой 3

"Високо напрежение", брой 4

"Високо напрежение", брой 5

"Високо напрежение", брой 6

"Високо напрежение", брой 7

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2016-2017 година

"Високо напрежение", брой 1

"Високо напрежение", брой 2 

"Високо напрежение", брой 3

"Високо напрежение", брой 4

"Високо напрежение", брой 5

"Високо напрежение", брой 6

 

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2015-2016 година

"Високо напрежение" - Италия - „ЕРАЗЪМ +“, КД 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“, сектор "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ" 

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2014-2015 година

"Високо напрежение", брой 1

"Високо напрежение", брой 2

"Високо напрежение", брой 3

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2013-2014 година

"Високо напрежение", брой 2

"Високо напрежение", брой 3

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2012-2013 година

"Високо напрежение", брой 1

"Високо напрежение", брой 2

"Високо напрежение", брой 3

"Восоко напрежение", брой 4

"Високо напрежение", брой 5

Вестник "Високо напрежение" за учебната  2011-2012 година

"Високо напрежение", брой 1

"Високо напрежение", брой 2

"Високо напрежение", брой 3

"Високо напрежение", брой 4

"Високо напрежение", брой 5

"Високо напрежение", брой 6

"Високо напрежение", брой 7 - юбилеен