ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника