ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Графици за изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение от януарската сесияна учeбната 2022/2023 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение от априлска сесияна учeбната 2022/2023 г.

 

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение от октомврийска сесия на учебната 2022/2023 г.

ГРАФИКза провеждане на приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение от ноемврийска сесия на учeбната 2022/2023 г.

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение от декемврийска сесия на учeбната 2022/2023 г.

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение от сесия март на учeбната 2022/2023 г.

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение от сесия април на учeбната 2022/2023 г.

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение от сесия май на учeбната 2022/2023 г.

 

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити за ученици от минали години сесия април на учeбната 2022/2023 г.