ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Графици за изпитни сесии

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити за ученици от минали години от януарска сесия на учeбната 2023/2024 г.

 

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение от декемврийска сесия на учeбната 2023/2024 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение от януарска сесия на учeбната 2023/2024 г.

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение от сесия март на учeбната 2023/2024 г.

ГРАФИК за провеждане на изпити за ученици от самостоятелна форма на обучение от априлска сесия на учeбната 2023/2024 г.

 

 

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение от декемврийска сесия на учeбната 2023/2024 г.

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение от сесия март на учeбната 2023/2024 г.