ПГЕЕ - Гълъбово

Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Основно меню

Професионална гимназия по енергетика и електротехника е първото техническо училище в гр. Гълъбово.

Предимства на училището:

  • Едносменно обучение
  • Самостоятелна учебна сграда с добре обзаведени кабинети и
  • лаборатории, физкултурен салон, спортна площадка, библиотека
  • Три съвременни компютърни кабинета, свързани с локална мрежа и -
  • Интернет
  • Чуждоезиково обучение: английски и руски език
  • Компютърно проектиране с AutoCAD
  • Възможност за участие в спортни секции – футбол, баскетбол и тенис на маса
  • Практическо обучение в производствени фирми
  • Участие в проекти
Актуални новини
Специалност: Електрообзавеждане на производството
Електрообзавеждане на производството - ПГЕЕ - Гълъбово
Тази специалност осигурява технически познания по изграждане, ремонт и поддържане на електрически инсталации; изграждане, ремонт и поддържане на подстанции; изграждане, ремонт и поддържане на електрически мрежи и системи. Завършилите тази специалност придобиват знания по електроснабдяване и ...
Специалност: Електрически провозни средства
Електрически превозни средства - ПГЕЕ - Гълъбово
Тази специалност осигурява познания по контрол и извършване демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател); осигурява безопасна експлоатация ...
Специалност: Металообработващи машини
Металообработващи машини - ПГЕЕ - Гълъбово
Подготвят се кадри с професионални компетенции за изработване на детайли на металорежещи машини. Теоретичната и практичната подготовка ключват знания и умения, свързани с устройството на машините, експлоатацията, настройките и управлението им, както и избор на технология за изработването на ...