ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект  2020-1-BG01-KA102-078345

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

Тема: „Надграждане на професионалната подготовка на младите електротехници от ПГЕЕ гр. Гълъбово чрез практика в Испания и превръщането им във високо конкурентни експерти  на националния и европейския пазар на труда”

Място на провеждане на практиката:  гр. Гранада , Испания  

Реализация на мобилността:  от 02.04.2022 до 16.04.2022г

Ползватели: 20 ученици от 10 и 11 клас

от специалности: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.