ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Обществен съвет

 

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

 

Състав на Обществения съвет за учебната 2023/2024година

 

Име                                                                Представител на:                                        

Даниела Вълчанова -  председател             родител                                      

Нася Димитрова - член                                работодатели                                   

Тони Вушева - член                                      финансиращ орган                                          

Иванка Тенева - член                                   родител                                         

Стела Тодорова - член                                 родител