ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Обществен съвет

 

Състав на Обществения съвет за учебната 2021/2022година

 

Име                                                                Представител на:                                        

Нела Петрова - председател                      финансиращ орган                                      

Ирена Банкова - член                                  работодатели                                   

Милена Димитрова Желязкова - член    родители                                          

Стефка Костадинова Кондова - член      родители                                          

Таня Желева Дечева - член                        родители