ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Обществен съвет

 

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

 

Състав на Обществения съвет за учебната 2023/2024година

 

Име                                                                Представител на:                                        

Даниела Вълчанова -  председател             родител                                      

Нася Димитрова - член                                работодатели                                   

Тони Вушева - член                                      финансиращ орган                                          

Иванка Тенева - член                                   родител                                         

Стела Тодорова - член                                 родител         

 

Отчет за дейността но Обществения съвет към ПГЕЕ гр. Гълъбово за учебната 2022/2023 г.

Покана за заседание на ОС на 03.01.2024 г.

Покана за заседание на ОС на 01.02.2024 г.

Покана за заседание на ОС на 05.06.2024 г.

Покана за заседание на ОС на 27.02.2024 г.

Покана за заседание на ОС на 24.04.2024 г.