ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Електрически превозни средства

Тази специалност осигурява познания по контрол и извършване демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател); осигурява безопасна експлоатация на автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология; контролира или извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на съпътстващите електрически агрегати до разрешената от конструктора интервенция.

Професионална квалификация:

  • трета степен на професионална квалификация
  • професия „Техник на транспортна техника“

    1. За специалността

В Професионална гимназия по енергетика и електротехника от 2020/2021 учебна година се извършва обучение по специалност „Електрически превозни средства“. 

    2. Защо да избера тази специалност?

Електрическият автомобил е конвенционален автомобил, в който вместо двигател с ДВГ и резервоар за гориво има електромотор и батерия. Повечето утвърдени авто и мото производители започват да включват такива модели в своята гама – електромобили, електромобили с удължен пробег, зареждаеми хибриди. Конкуренцията нараства много бързо в две посоки – намаляване разхода на електроенергия и гориво. Тези автомобили не са фундаментално различни от конвенционалните, но като всяка специфична технология имат своите особености и изискват адекватно подготвени кадри

    3. Какво ще уча?

Учебното съдържание включва:

Организира, контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател).
Осигурява безопасна експлоатация на автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология.
Контролира или извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на електрически агрегати.
Извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на гореспоменатите превозни средства.
Познава и работи със специфични инструменти за контрол, диагностика и ремонт на автомобили с автономно електрически или хибридно задвижване.

    4. Възможности за реализация

Завършилите тази специалност:

Намират реализация като специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност – електромобили и хибриди..

    5. Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование
  • Трета степен на професионална квалификация
  • Водач на МПС категория "В" - безплатно.