ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Иновативно училище

От началото на учебната 2019/2020г ПГЕЕ Гълъбово е иновативно училище с нов иновативен предмет "Интелигентна енергия".

Иновативният предмет е предназначен за ученици от 9 клас на специалност „Електрообзавеждане на производството“. Дисциплината  се изучава в рамките на 4 последователни години,  във взаимовръзка с учебни предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка.

Целта е учениците да подобрят своето креативно мислене за технологичните новости в света на електричеството

  • Да добият нов поглед за развитието на избраната от тях професия електротехник
  • Да мислят глобално за проблемите на технологичния свят, в който живеят
  • Да изградят личностна позиция за опазване на околната среда, познавайки видовете  производство на електроенергия.
  • Да се запознаят с конкретна  иновация за съхранение на електрическа енергия
  • Да изработят действаща електрическата инсталация на макет на еднофамилно жилище със „SMART “ продукти 

Повече за проекта :

Снимки в Галерия