ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника

Ученически практики

 

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

 

Проектът е финансиран по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейски социален фонд.

За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

Работодатели-партньори на ПГЕЕ Гълъбово:

„ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз“ЕООД– гр. Гълъбово,ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“  , Консорциум „Атоменергоремонт” ДЗЗД  – гр. Гълъбово, „Брикел” ЕАД гр.Гълъбово, „Енергоремонт – Гълъбово”АД , ”ГЪЛЪБОВО ЕНЕРДЖИ СЪРВИС”АД  , „ЕНЕМОНА”АД , Община Гълъбово

Повече за проекта:

Филм,  заснет по време на практиката на нашите ученици  в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз“ЕООД –Гълъбово