ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Обучения на педагогически специалисти

Предстоящи обучения на педагогически специалисти

1. Тема на обучението: 

2. Място на провеждане: 

3. Период на провеждане: 

4. Начален и краен час: 

5. Наименование на обучителната организация: 

6. Брои на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: