ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Обучения на педагогически специалисти

Предстоящи обучения на педагогически специалисти

1. Тема на обучението: Игровизация (геймификация) на учебния процес

2. Място на провеждане: ПГЕЕ гр. Гълъбово

3. Период на провеждане: 08.06.2022г.

4. Начален и краен час: от 13,00 часа до 19,00 часа

5. Наименование на обучителната организация: Школо

6. Брои на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 24