ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект 2015-1-BG01-KA102-014061

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“,  КД 1 , СЕКТОР "ПОО"

Тема : EUROPE 2020 - A CHALLENGE FOR GREEN ENERGY”

Изпращащ партньор:  ПГЕЕ, гр. ГЪЛЪБОВО

Приемащ партньорYOUNET ,  BOLOGNA , ITALY

Реализация на мобилността:  октомври 2015 г.

Ползватели : 17 ученици

от специалности: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.