ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект 2017-1-BG01-КА102-035897

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност:Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

Тема: „Практика за по-добри професионални перспективи на младите специалисти по електротехника и енергетика  

Място на провеждане на практиката:  гр. Барселос, Португалия

Реализация на мобилността:  от 08 до  22 юли  2018г.

Ползватели: 20 ученици от 10 и 11 клас

от специалности: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.