ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект  ЕNNE 

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност: К2

Тема: “Job shadowing”    

Място на провеждане на срещата:  гр. Кемниц, Германия

Реализация на мобилността:  от 09 май до  14 май 2022г.

Ползвател: Мирослава Господинова - учител по математика в ПГЕЕ Гълъбово

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.