ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект 2023-1-BG01-KA122-SCN-000145936

 ПРОГРАМА  „ЕРАЗЪМ +“ КД1, СЕКТОР “УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

Тема: „Компетентностен подход в образованието: Методи за стимулиране на креативността и иновациите на учениците“

Приемащата организация: Академично средно училище в гр. Ломжа, Полша

Реализация на мобилността: от 26 май до 03 юни 2024 г.

Ползватели: 6-ма педагогически и ръководен персонал от „Професионална гимназия по енергетика и  електротехника“ гр. Гълъбово

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.