ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект № 2019-1-BG01-KA102-061472

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност:Образователна мобилност за граждани, Тип дейност: Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО

Тема: “Нови професионални възможности за младите специалисти по електротехника и енергетика чрез практика в сферата на интелигентните електрически системи” - PROSPECT  

Място на провеждане на практиката:  гр. Барселос, Португалия

Реализация на мобилността:  от 26 юли до  6 август  2021г.

Ползватели: 20 ученици от 10 и 11 клас

от специалности: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.