ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект  ЕNNE – VET schools

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност: К2 ,

Тема: “Създаване и написване на проект по ключова дейност К1, работна среща в Италия ”    

Място на провеждане на срещата:  гр. Фолиньо, Италия

Реализация на мобилността:  от 18 октомври до  22 октомври  2021г.

Ползвател: инж. Ирина Йотова - старши учител по английски език в ПГЕЕ Гълъбово

 

 

Работната среща по Проект  ЕNNE –VET schools се проведе в гр. Фолиньо ,Италия с участието на професионални училища от 5 държави: Италия, България, Португалия, Германия и Белгия.

ПГЕЕ Гълъбово беше една от трите професионални гимназии от България, взели участие в проекта.

По време на обучението г-жа Йотова заедно с колеги от Националната финансова –стопанска гимназия- гр. София, Лицей по изкуствата- гр. Катаня и НПО- гр. Фолиньо разработиха проект: „PIF Bridge – Past in the Future Bridge“,по ключова дейност К1.

При осъществяване на мобилността бяха посетени няколко професионални гимназии в градовете Фолиньо, Тоди и Асизи.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.