ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Акредитиран проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000117487

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“ 

Тема: „Практика в реална мултикултурна среда за успешна реализация на пазара на труда в ЕС“

Място на провеждане на практиката:  гр.Малага, Испания

Реализация на мобилността:   от 17.03.2024 г. до 01.04.2024 г.

Ползватели: 20 ученици от 10 и 11 клас

от специалности: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.