ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование”, дейност 1 "Модернизиране на материално-техническата база" приета с Решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерския Съвет

на тема “НОВИ професионални възможности за младите eлектротехници чрез ЛАБОРАТОРНА практика с интелигентните електрически системи” .

За подготовката на бъдещите електротехници е необходима съвременна лаборатория за изпитване на различни видове машини и апарати. Проектното предложение предвижда оборудване на лабораторията по „Електрически машини и апарати“. Оборудването за лабораторията е пълен набор от елементи и модули, подходящи за изпитване на въртящи се електрически машини, както за постоянен, така и за променлив ток. Със системата могат да се реализират всички упражнения включени в учебната програма по предмета Учебна практика: лабораторна-електрически.машини и всички теми по учебна практика – лабораторна по специалността на специалност „Електрообзавеждане на производството”.

Партниращи стопански организации на професионалната гимназията по проекта са ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, "ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО” АД и ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.