ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

На 17.05.2021г. по Национална програма „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“, ученици от ПГЕЕ Гълъбово получиха  най-актуалната информация за развитието на 3D принтерите  и тяхното приложение в различни професионални области директно от представители на бизнеса „ Орак Инженеринг“. Пред тях специалистите демонстрираха целия процес на 3D принтирането, а  учениците докоснаха изработения краен продукт.

Изпълнението на настоящата програма  има за цел повишаването качеството на преподаването и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите.