ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект  ЕNNE –VET Students

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност: К2

Тема: “ Web and graphic design in Germany

Място на провеждане на мобилността:  гр. Лайпциг, Германия

Реализация на мобилността:  от 27 юни до  06 юли 2022г.

Ползватели: Трима ученици от ПГЕЕ Гълъбово

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.