ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект  ENNE - European National Networks for the Enhancement of VET, No. 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност: К2 ,

Тема:“Job shadowing”   

Място на провеждане на срещата:  гр. Гълъбово, България

Реализация на мобилността:  от 21 март до  25 март 2022г.

 

В периода от 21.03.2022 г. до 25.03.2022 г. гост-преподавател в ПГЕЕ, гр. Гълъбово бе Микеланджело Каподимонти (Michelangelo Capodimonti) от гр. Фолиньо, Италия. Неговото посещение бе реализирано по проект ENNE - European National Networks for the Enhancement of VET, No. 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR за посрещане на мобилност от тип “Job shadowing” за учители в рамките на международната мрежа ENNE. Италианският колега е инженер със специалност ,,Електроника” с три годишен преподавателски опит и в IPSIA ,,Beato Simone Fidati”- гр. Каша (Cascia).

               ENNE е проект по Еразъм+, който има за цел да повиши качеството и привлекателността на професионално образование и обучение (ПОО) в пет страни партньори (Италия, България, Германия, Португалия и Белгия) със специфичен акцент върху възможностите за мобилност.

               Изпълнява се последната фаза на проекта ENNE, която е предимно фокусирана върху организирането на дейности за транснационална мобилност както за персонала на ПОО, така и за учениците и има следните цели:

- подобряване на сътрудничеството между доставчиците на ПОО на национално и европейско ниво;

- споделяне на добри практики;

- насърчаване на методологиите за взаимно обучение сред персонала на ПОО;

- насърчаване на придобиването на меки умения за обучаващите се в ПОО;

               Наблюдението като метод на работа представлява много ефективен метод за постигане на тези цели, тъй като дава възможността на един човек да посети друг (домакин) и да наблюдава работата за договорен период от време.

               ENNE проследяването на работни места се основава на добрите практики, идентифицирани в рамките на националните мрежи и те целят:

               - дават възможност на учителите да наблюдават и научават най-добрите практики, разработени в други страни от ЕС;

               - вдъхновяват нови идеи за преподаване в ПОО;

               - дава възможност на хостинг организацията да взаимодейства с учител, идващ от друга страна и да се дискутира за днешните образователни предизвикателства и възможности;

               - създаване/укрепване на връзките между учителите и потенциалните партньори да  предоставят опит и ресурси за техните класни стаи и училища.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.