ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

 

Проект 2016-1-BG01-KA102-023025

ПО  ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“,  КД 1 , СЕКТОР "ПОО"

"Европейски опит за придобиване на професионални умения по електротехника и енергетика  в чуждоезикова среда

Изпращащ партньорПГЕЕ, гр. ГЪЛЪБОВО

Приемащ партньор: YOUNET ,  BOLOGNA , ITALY

Реализация на мобилността: от 02  до 19 октомври 2016 г.

Ползватели18 ученици  

от специалности: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.