ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

АКРЕДИТИРАН   Проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000117487

 ПРОГРАМА  „ЕРАЗЪМ +“ КД1, сектор “Професионално образование и обучение“

Тема: „Внедряване на дигитални технологии в часовете по професионална подготовка за повишаване качеството на ПОО“

Приемащата организация: Колеж за професионално орбазование Grana,

 Бънкана, графство Донигал, Република Ирландия

Реализация на мобилността: от   22 юни до 6 юли 2024 г.

Ползватели: 6-ма педагогически и ръководен персонал от „Професионална гимназия по енергетика и  електротехника“ гр. Гълъбово, ангажиран с ПОО

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.