ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

По Национална програма „Иновации в действие“ ПГЕЕ гр.Гълъбово, посрещна учители и ученици от ПГТАТ гр. Хасково и ПГТТ гр.Смолян. Обмяната на опит между училищата се състоя в периода 10-11 юни 2021г. Целта на посещението бе споделяне на добри иновативни практики.

    Директорът на училището инж. Петронка Цветковска приветства гостите с добре дошли.

Представянето на иновативното училище ПГЕЕ Гълъбово започна с презентация на  иновативния предмет „Интелигентна енергия“, предназначен за специалност „Електрообзавеждане на производството“ с ръководител инж. Катя Колева. В нея бе представена учебната програма и моменти от обучението на учениците, както и целите, които ПГЕЕ Гълъбово са си поставили до края иновативния период.

инж. Пенка Атанасова –зам.директор УПД в ПГЕЕ представи всички програми и Национални проекти, по които училището работи.

   Срещата продължи с презентация на инж.Тодор Милков представител на Ей и Ес Гълъбово,  за Вятърен парк „Свети Никола“, където е планувано посещение  на учениците, обучавани по иновативния предмет.

  След кратка обедна почивка, гостите бяха поканени на открит урок от програмата на „Интелигентна енергия“ на тема „Енергоспестяващо улично осветление в нашия град“. Учениците запознаха гостите в резюме с доклада за обследване за енергийна ефективност на уличното осветление в Гълъбово и мотивите за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо. Демонстрираха направения от тях работещ макет на улично осветление, обясниха работата му, начина на свързване в електрическа схема и как са го изработили.

В макета, едната от уличните лампи не бе присъединена към осветителната мрежа. Задачата към учениците от всички екипи бе заедно да я направят/като и запоят LED лента/ и я монтират. Всички бързо заработиха в екип и изпълниха задачата. След тестването и за изправност, лампата се сдоби с надпис на трите училища, участващи в НП“ Иновации в действие“.

    На 11.06.2021г., вторият ден на събитието участниците посетиха Фотоволтаичен парк „Солера Енержи“ с.Бряст. Там учители и ученици получиха подробна и много интересна информация за работата и поддръжката на фотоволтаичния парк, директно от специалистите.

Двудневната обмяна на опит приключи с пожелание “До нови срещи“. Всеки екип отнесе със себе си мигове от съвместната ползотворна работа.