ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000054186

 ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ НА УЧИТЕЛИ „ЕРАЗЪМ +“ КД1

Тема: „Трансфер на добри практики, интерактивни методи и надграждане на компетенции в преподаването за повишаването качеството на ПОО“

Приемащата организация: Instituto Escola La Mina, Sant Adria del Besos ,гр. Барселона, Испания

Реализация на мобилността: от  24 април до 07 май 2023 г.

Ползватели: 6-ма преподаватели от „Професионална гимназия по енергетика и  електротехника“ гр.Гълъбово

 

 

Целта на мобилността е повишаване на професионалната квалификация на учителите, подобряване на дигиталните им умения и компетентности за използване на иновативни методи на преподаване и специфичен набор от ИКТ инструменти с оглед интегрирането им в учебните програми и подобряване на качеството на ПОО.

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.