ПГЕЕ - Гълъбово
Професионална гимназия по енергетика и електротехника
Основно меню

Покана за бал 2023г.

 

Завършващите ученици от ХII а клас, специалност „Топлоенергетика“ и „Автомобилна мехатроника“, тържествено поднесоха покана за бала на класния си ръководител Дарина Василева.

Благодарим Ви за любовта и за разбирането от Ваша страна!

Благодарим за търпението, за нервите безкрайни и часовете дълготрайни!

И в трудности, и в проблеми, обичаме да Ви виждаме засмени!

Вие сте част от нашата съдба, за това Ви каним на веселба.

Към бала ни се присъединете и с радост ни изпратете!